رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام واگذاری مکانیراسیون نسخ و اسناد بیمه ای بیمارستان امام حسین(ع) بیجار چهارشنبه، 23 آبان 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار در نظردارد در سال 1397 امورات ثبت نسخ و اسناد بیمه ای را به شرکتهای دارای صلاحیت که به تأیید شورای انفورماتیک واداره فن آوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد واگذدار نماید. لذا داوطلبین واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعلام به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

 

*****************************

نشانی محل استعلام:

بیجار- خیابان طالقانی- شبکه بهداشت و درمان بیجار-واحد چاپ و تکثیر- کدپشتی 6651644156 یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به نشانیmuk.ir  قسمت مزایده و مناقصات مراجعه نمایند.

نحوه دریافت اسناد استعلام از تاریخ 21/8/97 لغایت 1/9/97 در ساعات اداری بجز ایام تعطیل نحوه ارسال پیشنهادها و سایر اسناد استعلام در مهلت تا روز دوشنبه مورخ 5/9/97 به نشانی در ماه فوق الاشاره (بند*) از طریق پست پیشتاز یا سفارشی ارسال نمایند (ارسال بصورت دستی و یا حضوری و خارج از وقت اداری قابل قبول نیست)

زمان و مکان بازگشایی پاکات روز شنبه تاریخ 10/9/97 ساعت 10 در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار بازگشایی خواهد شد

 

 

شبکه بهداشت  و درمان شهرستان بیجار
 
پورتال اخبار