رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه چهارشنبه، 30 آبان 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت در نظر دارد تعمیر و نگهداری آسانسورها را به شرکتهای واجد صلاحیت و دارای مجوز اداره استاندارد که در شهرستان سنندج استان کردستان باشند، واگذار نمایند. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت شرایط استعلام به شرح ذیل اقدام نمایند:

آدرس: سنندج – خیابان کشاورز – چهارراه مردوخ – بیمارستان بعثت- واحد دبیرخانه- حراست

تاریخ دریافت اسناد: 97/8/30 لغایت 97/9/7

تاریخ ارسال: لغایت پایان وقت اداری 97/9/10

تاریخ بازگشایی: 97/9/13

 
پورتال اخبار