رهبری

بدنه خبر

بازدید و عیادت دادستان عمومی وانقلاب شهرستان سه‌شنبه، 6 آذر 1397

بازدید و عیادت دادستان عمومی وانقلاب  شهرستان

 

در  3/9/97 به مناسبت هفته وحدت ،دادستان عمومی و انقلاب  سنندج در طی بازدید سرزده از نحوء عملکرد و ارائه خدمات درمانی و عیادت از بیماران بخش های مختلف درمانی ،ضمن اعلام رضایتمندی ازنحوء انجام خدمات  و تبریک ایام مبارک هفته وحدت درجمع پرسنل مرکز حضور یافتند. 

 
 
 
پورتال اخبار