رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه ستاد بحران شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان سه‌شنبه، 6 آذر 1397

در این جلسه پس از اظهار نظر مسئولین واحدهای ستادی و با تاکید آقای دکتر مدرس گرجی ،مدیریت محترم شبکه ، مقرر گردید تمام ملزومات و وسایل لازم در شرایط بحران کنترل و بازبینی مجدد صورت گرفته  و کمیته های بحران ، جلسات و هماهنگی های خود را جهت به روز نمودن دارو و تجهیزات لازم برگزار و به صورت ماهانه به مدیر شبکه گزارش نمایند.


 
پورتال اخبار