رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی "استدلال بالینی" برگزار شد یکشنبه، 11 آذر 1397

به اطلاع کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی و فراگیران گرامی می رساند؛ کارگاه آموزشی "استدلال بالینی" معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنج شنبه مورخ 15 آذر ماه 1397 ساعت 10 لغایت12 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (طبقۀ 7) برگزار شد. کارگاه دارای 2 ساعت پژوهشی بود.

 
منبع: "کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر"
 
پورتال اخبار