رهبری

بدنه خبر

"کارگاه آموزشی مخاطرات شغلی درپرستاران" سه‌شنبه، 13 آذر 1397

"کارگاه آموزشی مخاطرات شغلی درپرستاران"

 

کارگاه آموزشی مخاطرات شغلی درپرستاران ویژه دانشجویان ترم هفتم پرستاری درمورخ 97/09/12ساعت 8:15درسالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید. دراین کارگاه بیماریهای شایع شغلی درپرستاران ،بهداشت شغلی درپرستاران وبهداشت حرفه ای توسط اساتید گروه پرستاری ارائه گردید.

 
 
 
 

 

 
پورتال اخبار