رهبری

بدنه خبر

بازیابی تجهیزات مصرفی در شبکه بهداشت و درمان کامیاران چهارشنبه، 14 آذر 1397

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران، در تاریخ 97/07/25 در راستای رهنمودهای سالانه مقام معظم رهبری از جمله شعار "اقتصاد مقاومتی" و "اصلاح الگوی مصرف"، تصمیم مدیریتی سرپرست شبکه بهداشت و درمان این شهرستان درخصوص بازیابی تجهیزات نیازمند تعمیرات جزئی و جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمانهای اداری تحت پوشش اجرایی گردید.از جمله اقدامات انجام شده در راستای بازیابی تجهیزات نیازمند تعمیرات جزئی می توان به تعمیر صندلی های گردان این شبکه و نصب درب کشویی اتوماتیک( الکترونیک)جهت کاهش هدرفت انرژی اشاره نمود.

 
 
 
 
 
پورتال اخبار