رهبری

بدنه خبر

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در دیدار با اصحاب رسانه : جذب ویژه و تامین نیروهای تخصصی درمانی مورد نیاز شهرستان مریوان پنجشنبه، 15 آذر 1397

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان، در این نشست عملکرد و فعالیت های اخیر شبکه بهداشت و درمان مریوان و برنامه های در پیش رو این شبکه تشریح شد.

در ابتدای این نشست آقای ایوب غلامی  ضمن عرض خیر مقدم به خبرنگاران و اصحاب رسانه ، برای آنها در انجام رسالتی که به دوش گرفته اند آرزوی توفیق کرد.

 آقای غلامی مدیر شبکه بهداشت و درمان با بیان اینکه یکی از ارکان اساسی یک جامعه توسعه یافته و پویا نقش رسانه در بازتاب اطلاعات سلامت است افزود:اصحاب رسانه می توانند بعنوان شهروندان فعال جامعه در کنار پیشرفت حوزه سلامت نقش اساسی در شناسایی انواع آسیب های سلامت محور جامعه داشته باشند.

 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در ادامه  ضمن تقدیر از توجه ویژه ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم درمان و بهداشتی و سایر معاونین در راستای تامین نیروهای تخصصی ،پزشکان عمومی ،دندانپزشکان و ...  افزود:در راستای ارتقاء سطح سلامت شهرستان مریوان بصورت ویژه نیروهای مورد نیاز اختصاص داده شده است

آقای ایوب غلامی ضمن تشریح خدمات صورت گرفته در حوزه بهداشت،درمان و سلامت در شهرستان و برنامه های پیش رو،با اشاره به تلاشهای شبانه روزی مجموعه شبکه بهداشت و ارائه خدمات در نقاط مختلف شهرستان از صاحبان رسانه درخواست کرد تعامل بیشتری با مجموعه شبکه بهداشت و درمان داشته باشند.

در ادامه خبرنگاران  به بیان دیدگاه ها و طرح سوال در حوزه سلامت از مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان  پرداختند که آقای غلامی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

 
 
 
پورتال اخبار