رهبری

بدنه خبر

" کارگاه آموزشی فوریت های مامایی" یکشنبه، 18 آذر 1397

" کارگاه آموزشی فوریت های مامایی"

کارگاه آموزشی فوریت های مامایی ویژه دانشجویان ترم هفتم کارشناسی پیوسته مامایی درتاریخ 97/09/17 ساعت 8 درسالن اجتماعات دانشکده توسط اساتید گروه مامایی برگزار گردید. دراین کارگاه مباحث دیستوشی شانه ،پرولاپس بند ناف ،آمبولی مایع آمنیوتیک ، خونریزی های پس اززایمان ارائه گردید.

 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار