رهبری

بدنه خبر

"دانش آموختگی " سه‌شنبه، 20 آذر 1397

" دانش آموختگی "

آقای ادریس خضری دانش آموخته رشته پرستاری کارشناسی ارشد داخلی جراحی دفاع نهایی را درتاریخ 97/09/20تحت عنوان " بررسی تأثیر مدل مراقبت معنوی حمایت محور تعدیل شده بر میزان امید وآرامش در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز پزشکی توحید شهرستان سنندج درسال 1397 " با موفقیت به پایان رسانیدند.
 
 
 
 
پورتال اخبار