رهبری

بدنه خبر

"مراسم گرامیداشت شانزده آذرروز دانشجو" چهارشنبه، 21 آذر 1397

مراسم گرامیداشت شانزده آذرروز دانشجو"

به مناسبت 16 آذرماه روزدانشجو روز سه شنبه 97/09/20 از 11نفرازدانشجویان برتر دانشکده پرستاری مامایی درتالار ابن سینا تقدیر به عمل آمد.

 
 
 
 
پورتال اخبار