رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای تحصیلات تکمیلی" شنبه، 24 آذر 1397

« جلسه شورای تحصیلات تکمیلی »

 

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در مورخ 97/09/24 ساعت 11:30در کلاس 105 دانشکده پرستاری و مامایی با حضور اعضاء تشکیل شد . در این جلسه شرح وظایف استاد راهنما بررسی و اصلاحات لازم به عمل آمد . همچنین در این جلسه یک عنوان پایان نامه دانشجوی تحصیلات تکمیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 
 
 
پورتال اخبار