رهبری

بدنه خبر

"جلسه مسئولین آموزش دانشکده ها" یکشنبه، 25 آذر 1397


 

 
             "جلسه مسئولین آموزش دانشکده ها"

جلسه برنامه ریزی دروس تربیت بدنی ومعارف اسلامی باحضورمسئولین آموزش دانشکده ها روزیکشنبه 97/09/25 ساعت 8:30 درکلاس 105 دانشکده پرستاری مامایی تشکیل گردید.دراین جلسه درمورد برنامه ریزی ترم آینده دروس تربیت بدنی ومعارف اسلامی بحث وتبادل نطر به عمل آمد.

 

 

 
 
پورتال اخبار