رهبری

بدنه خبر

"جلسه کمیته امتحانات " سه‌شنبه، 4 دی 1397

"جلسه کمیته امتحانات "

جلسه کمیته امتحانات دانشکده پرستاری مامایی در مورخ 97/10/03ساعت 15:30 در سالن اجتماعات دانشکده تشکیل گردید. در این جلسه در رابطه با ارتقاء کیفیت سؤالات امتحانی ،غیر تکراری بودن سؤالات وبرگزاری کارگاه طراحی سؤال توسط EDC دانشگاه بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

 
پورتال اخبار