رهبری

بدنه خبر

" بازدید ازمرکز اختلالات رفتاری " سه‌شنبه، 4 دی 1397

" بازدید ازمرکز اختلالات رفتاری "

بازدید از مرکز اختلالات رفتاری درتاریخ 97/10/04 ویژه دانشجویان ترم ششم پرستاری توسط اساتید گروه بهداشت جامعه انجام گرفت . دانشجویان دراین بازدید از مراحل مشاوره مددجویان وموضوعات آموزشی مرتبط با رفتارهای پرخطر آشنا می شوند.
 
پورتال اخبار