رهبری

بدنه خبر

" جلسه درون گروهی گروه پرستاری " چهارشنبه، 5 دی 1397

" جلسه درون گروهی گروه پرستاری "

جلسه درون گروهی گروه پرستاری درتاریخ 97/10/04ساعت 15:30درسالن اجتماعات دانشکده پرستاری مامایی تشکیل گردید.دراین جلسه گزارش مدیرگروه محترم پرستاری درخصوص مشکلات همکاران درخصوص کارآموزیها وارتقای کیفیت آنها مطالبی را مطرح نمود ودر ادامه مسئول محترم کمیته امتحانات گزارشی از نحوه طراحی سئوالات پایان ترم را ارائه نمود.

 
 
 
پورتال اخبار