رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی "انتخاب مجلات معتبر برای انتشار مقاله؛ مقالۀ خود را برای کدام مجله ارسال کنیم؟" شنبه، 8 دی 1397

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران ارجمند می رساند؛

       تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی "انتخاب مجلات معتبر برای انتشار مقاله؛ مقالۀ خود را برای کدام مجله ارسال کنیم؟" معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر، تغییرکرده است و تاریخ برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد.

" کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر"

 
منبع: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار