رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای تحصیلات تکمیلی" دوشنبه، 10 دی 1397

" جلسه شورای تحصیلات تکمیلی "

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ97/10/09 ساعت 11:30باحضور اعضا درکلاس 105 دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه درخواست تعدادی از دانشجویان جهت تعیین استاد راهنما تایید شد همچنین عنوان دونفر از دانشجویان مصوب شدونسبت به تعیین اساتید ناظر دونفراز دانشجویان تصمیم به عمل آمد.

 
 
 
پورتال اخبار