رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی "امنیت درفضای سایبری و جستجوی پیشرفته در وب" برگزار شد شنبه، 15 دی 1397

به استحضار کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و فراگیران گرامی می رساند؛

 

       کارگاه آموزشی "امنیت درفضای سایبری و جستجوی پیشرفته دروب " معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه، روز پنج شنبه مورخ 20 دی ماه 1397 ساعت 8 لغایت 10:30 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک "A واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (طبقۀ هفتم) مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر برگزار شد. کارگاه دارای 2 ساعت پژوهشی بود.

 

 
منبع: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار