رهبری

بدنه خبر

دیدار صمیمانه مدیر شبکه با بازنشستگان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان شنبه، 15 دی 1397

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان این جلسه که در تاریخ 11/10/97 با حضور مدیر شبکه و بازنشستگان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در فضایی ساده و صمیمی برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر مدرس گرجی ،مدیر شبکه ضمن خیر مقدم به بازنشستگان عزیز ،از زحمات آنها در این سالها تشکر کرده و پای درد دل و حرفهای آنها نشسته، و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا و در پایان به آنها اطمینان خاطرداد، که تمام توان خود را برای حل مشکلات آنها به کار گیرد.

 
 
پورتال اخبار