رهبری

بدنه خبر

ویزیت رایگان کانون بسیج جامعه پزشکی شنبه، 15 دی 1397
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دهگلان این اکیپ با همکاری مشترک شبکه بهداشت و درمان و سپاه پاسداران ناحیه دهگلان در تاریخ 12/10/97 در روستای اسلمرز انجام گردید. در این اعزام تعداد 75 ویزیت انجام شد همچنین شیوه تغذیه سالم و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر شرح داده شد.
 
 
 
پورتال اخبار