رهبری

بدنه خبر

برگزاری چهارمین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی در شهرستان کامیاران پنجشنبه، 20 دی 1397
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران، درتاریخ97/10/18 چهارمین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی در راستای بررسی وضعیت سلامت و مقوله های مرتبط با آن در سطح شهرستان با ریاست مسعود الماسی فرماندار و با حضورمدیر شبکه بهداشت و درمان ، ریاست مرکزبهداشت و رؤسای سایر ادارات و نهادهای شهرستان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.در این جلسه با بررسی مصوبات جلسات قبلی و اقدامات انجام شده در این راستا، دستورکار این نشست به بحث وتبادل نظر گذاشته شدکه در پایان مصوباتی دراین خصوص به تصویب اعضای حاضر در کارگروه رسید.
 
 
 
 
پورتال اخبار