رهبری

بدنه خبر

" تجلیل به مناسبت روز پرستار" یکشنبه، 23 دی 1397

" تجلیل به مناسبت روز پرستار"

روز شنبه 5 جمادی الاول 22 دی ماه مصادف است باولادت حضرت زینب (س) وروز پرستاربه همین مناسبت مسئول ومعاون محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ومدیران وکارکنان دفتر نهاد رهبری ،کارکنان معاونت محترم دانشجویی وفرهنگی ضمن دیدار با کارکنان دانشکده پرستاری مامایی وتجلیل ازمقام پرستار این روز رابه اساتید ودانشجویان پرستاری تبریک گفتند.

 
 
 
 
پورتال اخبار