رهبری

بدنه خبر

"شورای گروه پرستاری " سه‌شنبه، 25 دی 1397

"شورای گروه پرستاری "

جلسه شورای گروه پرستاری درساعت 11 روز دوشنبه 1397/10/24 درسالن اجتماعات دانشکده درباره الویت های راه اندازی رشته های جدید کارشناسی ارشد پرستاری تشکیل گردید.دراین جلسه جناب آقای دکتر محمد فتحی ضمن تشکر وقدردانی از همکاران محترم دانشکده وتبریک روز پرستار توضیحات کاملی درمورد وجود یازده رشته کارشناسی ارشد پرستاری درسطح کشور ارائه داده واز همکاران درخواست نمودند با توجه به توان وامکانات دانشکده ونیازهای کشور اظهار نظر نمایند.پس از بیان دیدگاه همکاران ، با نظر سنجی ازاعضای حاضر در جلسه پنج اولویت اول مشخص گردید. لازم به یادآوری است درحال حاضر سه رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ، مراقبت ویژه واورژانس دردانشکده وجود دارد.

 
 
 
 
 
پورتال اخبار