رهبری

بدنه خبر

جناب آقای دکتر مهدی پیرصالحی دوشنبه، 1 بهمن 1397

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو که از مدیران لایق ،دلسوز و فهیم این مرز و بوم می باشید ،چشم انداز روشنی فراسوی دانشگاه و همکاران دانشگاهی گشود تا با اتکال به خداوند متعادل و تلاش و مساعیگروهی راه را برای دستیابی به اهداف نظام سلامت هموار نمایند .اینجاب ضمن تبریک انتصاب جنابعالی و آرزوی توفیق هر چه بیشتر برای شما ،امیدوارم مجمو عهمعاونت غذا و دارو در ارتقاء سطح دستیابی به اهداف سازمان غذا و دارو در سالهای آتی به موفقیت های هر چه بیشتر دست یابد .

 
پورتال اخبار