رهبری

بدنه خبر

دیدار مدیر شبکه با امام جمعه شهرستان شنبه، 13 بهمن 1397
در راستای برگزاری برنامه های مرتبط با هفته ملی مبارزه با سرطان آقای دکتر محمد شاه ویسی مدیر شبکه بهداشت ودرمان به همراه جمعی از کارکنان این شبکه ضمن حضور در دفتر امام جمعه شهرستان علاوه بر دیدار با ایشان با توجه به اهمیت طرح مسائل توسط خطیبان جمعه مقرر گردید در آیین نماز جمعه شهرستان در مورد بیماری سرطان سخنرانی فرمایند .
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار