رهبری

بدنه خبر

سومین جلسه خانه مشار کت مردم در سلامت شهرستان شنبه، 13 بهمن 1397
در مورخ 8/11/97سومین جلسه خانه مشار کت مردم در سلامت شهرستان در محل دبیر خانه،خانه مشارکت (سالن اجتماعات مرکز بهداشت )راس ساعت 9 صبح با حضور اعضای مدعوخانه مشارکت برگزار گردید در ابتدا پس ازخیر مقدم حضار توسط آقای میرزایی اهداف تشکیل خانه مشارکت بیان شد سپس مشکلاتی که در جلسه ی قبل توسط دبیر کانون سلامت اعضای خانه مشارکت مطرح شده بود توسط رئیس خانه مشارکت دراین جلسه ارائه شد پس از ارئه موارد جلسه ی قبل در این جلسه هریک از اعضا ی خانه مشارکت مشکلاتی که در سطح شهر وجود دارد ومربوط به ارگان های دولتی ومشارکت های مردمی بود مطرح نموده وبه صورت مکتوب نیز ثبت شد  در نهایت شهردارمحترم ورئیس شورای اسلامی شهر دیواندره توضیحات خود را درمورد اجرای مصوبات ارائه دادند . مقرر گردید مصوبات این جلسه تا جلسه ی آینده رفع شود ومسئول پیگیری مرکز بهداشت تعیین شد جلسه با صلواتی بر محمد وآل محمد به پایان رسید
 
 
 
پورتال اخبار