رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه آموزشی کارکنان اداره راه و شهرسازی شنبه، 13 بهمن 1397

کارگاه آموزشی آشنایی با برچسب اصالت و سلامت کالا و نیز نشانگرهای رنگی تغذیه ای توسط کارشناسان مدیریت  نظارت بر مواد غذایی کردستان جهت آموزش  کارمندان اداراه راه و شهرسازی استان برگزار گردید. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی ضمن یادگیری مفاهیم مرتبط با برچسب اصالت کالاهای سلامت محور، با نحوه استفاده از  نشانگرهای رنگی تغذیه در هنگام خرید و مصرف مواد غذایی آشنا شدند.

 
پورتال اخبار