رهبری

بدنه خبر

" جلسه درون گروهی پرستاری " چهارشنبه، 10 بهمن 1397

            " جلسه درون گروهی پرستاری "

جلسه بررسی (لاک بوگ ) ورود دانشجویان پرستاری به عرصه کارآموزی مورخ 97/11/02روز سه شنبه ساعت 11 درسالن اجتماعات دانشکده پرستاری مامایی تشکیل گردید. این جلسه با حضور معاون محترم آموزشی ، مدیر گروه محترم پرستاری واساتید محترم گروه پرستاری که درطول شش ترم گذشته با دانشجویان کارآموزی داشته اند بررسی مهارت های بالینی وعملی دانشجویان همراه با اخلاق حرفه ای آنان مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 
 
 
 
پورتال اخبار