رهبری

بدنه خبر

دیدارو عیادت فرماندهی بهداری لشکر28 پیاده کردستان و هیئت همراه به مناسبت دهه مبارک فجر دوشنبه، 15 بهمن 1397

در مورخه 15/11/97  فرماندهی واحد بهداری لشکر 28 پیاده کردستان به همراه تنی چند از مسئولین واحد مربوطه طی دیدار با بیماران و مراجعین  از بخشهای مختلف درمانی مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی توحید بازدید کردند.

جناب  سرهنگ حسینی  در طی بازدید و دیدار با ریاست بیمارستان و مسئولین واحدهای درمانی ، ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی برای بیماران از سعی و تلاش شبانه روزی پرسنل مرکز قدردانی نمودند.

 

 
پورتال اخبار