رهبری

بدنه خبر

برگزاری اولین دروه کارگاه 60 ساعته آموزش مربی کلاسهای آمادگی برای زایمان به صورت مستقل در دانشگاه سه‌شنبه، 16 بهمن 1397

 
در راستای توانمند سازی مادران باردار و افزایش پوشش کلاس های آمادگی برای زایمان و افزایش میزان زایمان های طبیعی ایمن، اولین دوره آموزشی 60 ساعته  آموزش مربی کلاس های آمادگی برای زایمان  با همکاری معاونت درمان ، بهداشت ، دانشکده پرستاری و مامایی و گروه آموزشی مامایی دانشگاه به عنوان دانشگاه مستقل برگزار کننده دوره های مذکور، توسط هسته آموزشی مربوطه برای 35 نفر از ماماهای شاغل در درمراکز بهداشتی و درمانی استان برگزار گردید، در این دوره که به صورت 6 روز متوالی صبح و عصر از 13 لغایت 18 بهمن ماه برگزار می گردد، محورهای مربوط به کاهش مداخلات زایمانی، انجام زایمان فیزیولوژیک ایمن، روش های کاهش درد زایمان، تمرینات ورزشی در بارداری و آمادگی مادران برای زایمان طبیعی ایمن در این کارگاه به صورت تئوری و عملی برگزار می شود .
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار