رهبری

بدنه خبر

" جلسه هماهنگی ورود دانشجویان به عرصه کارآموزی " سه‌شنبه، 23 بهمن 1397

" جلسه هماهنگی ورود دانشجویان به عرصه کارآموزی "

جلسه هماهنگی با دانشجویان ترم هفتم پرستاری جهت ورود به عرصه کارآموزی درساعت 8:30 مورخ 97/11/23 درسالن اجتماعات دانشکده پرستاری ومامایی تشکیل گردید. دراین جلسه معاون محترم آموزشی ،مدیر محترم گروه پرستاری وناظرین محترم بالینی بیمارستان توحید وکوثر حضور داشتند مسئولین دررابطه با رعایت اصول واخلاق حرفه ای ، نظم وانظباط ، فرم وپوشش ونحوه ارزیابی دانشجویان مواردی را عنوان نمودند.    

 
 
 
 
پورتال اخبار