رهبری

بدنه خبر

" بازدید تصفیه خانه فاضلاب " چهارشنبه، 24 بهمن 1397

" بازدید تصفیه خانه فاضلاب "

درتاریخ 97/11/24دانشجویان ترم هشتم پرستاری به همراه مربی مربوطه سرکارخانم عهدیه پرهیزکار از سایت تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج بازدید نمودند. دراین بازدید دانشجویان با مراحل وفرآیند تصفیه کردن فاضلاب وتبدیل آن به آب غیر قابل شرب جهت آبیاری درمزارع آشنا شده وضمن مطرح نمودن سؤالات خود گزارش کار خود راارائه دادند.

 
پورتال اخبار