رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام سه‌شنبه، 7 اسفند 1397
  مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد محل  سنگ شکن خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا  دعوت بعمل می آید از تا پایان وقت اداری 8/10/97 جهت دریافت اسناد استعلام به واحد حقوقی مرکزیا سایت دانشگاه علوم  پزشکی ( مرکز پزشکی، آموزشی درمانی توحید )به آدرس www.mucac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان فراخوان از طریق شماره تلفن 33246620 ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید
 
پورتال اخبار