رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی "اخلاق در انتشار" برگزار شد چهارشنبه، 8 اسفند 1397

به استحضار کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و فراگیران گرامی می‌رساند؛

        کارگاه آموزشی "اخلاق در انتشار" معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، روز پنج‌شنبه مورخ 16  اسفند ماه 1397، ساعت 9 لغایت 12 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی واقع در طبقۀ هفتم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر برگزار شد.

*** کارگاه دارای 2 ساعت پژوهشی بود***

 
منبع: "کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر"
 
پورتال اخبار