رهبری

بدنه خبر

امور فضای سبز بیمارستان،رختشویخانه وتلفنخانه بیمارستان امام حسین(ع) واگذار می شود پنجشنبه، 9 اسفند 1397

 
 به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان امور فضای سبز، رختشویخانه و تلفنخانه بیمارستان امام حسین (ع ) واگذار می شود.
 
 
 
 
 
 
منبع: روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بیجار
 
پورتال اخبار