رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای تحصیلات تکمیلی" دوشنبه، 20 اسفند 1397

" جلسه شورای تحصیلات تکمیلی"

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی درساعت 17 روز یکشنبه مورخ 97/12/19 با حضور اعضاء درسالن اجتماعات دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه تعیین اساتید راهنمای تعدادی از دانشجویان همچنین بررسی وتبادل نظر درخصوص عناوین پیشنهادی تعدادی از دانشجویان ارشد مورد بحث قرار گرفت.

 
 
 
پورتال اخبار