رهبری

بدنه خبر

گرامی داشت روز درختکاری در بیمارستان قدس دوشنبه، 20 اسفند 1397

بمناسبت هفته درخت کاری پرسنل بیمارستان روانپزشکی قدس سنندج در یک اقدام نمادین با حضور در محوطه بیمارستان با کاشت نهال روز در ختکاری را گرامی داشتند.

دکتر رضا ویسانی ریاست محترم بیمارستان و جناب آقای مارابی مدیر داخلی به  همراه جمعی از پرستاران و پرسنل اداری بیمارستان با کشت نهال در این حرکت نمادین شرکت نمودند

قابل ذکر است که طی چند سال اخیر با پیگیری و همت مسئولان بیمارستان فضای اطراف این مرکز به محوطه ای سرسبز و دل نشین تبدیل شده است. 

 
پورتال اخبار