رهبری

بدنه خبر

برگزاری کمیته برون بخشی سلامت سه‌شنبه، 21 اسفند 1397

کمیته های برون بخشی سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند، بهداشت کشاورزی، بهداشت قالیبافان و کمیته راهبردی ایمنی مواد شیمیایی مورخ 19/12/97 راس ساعت 11 الی 14 در محل دفترمدیریت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان با حضور آقای حمداله ناصر آبادی رئیس شرکت نفت، فرزاد کریم ابادی معاون شبکه دامپزشکی، کریم مفاخری کارشناس بهداشت کمیته امداد، مهدی غلام پور کارشناس صنعت و معدن، پیمان محمدی نماینده شهرداری بلبان آباد، خانم ویدا منصوری نماینده بخشداری مرکزی، فرهاد یعقوب نژاد نماینده جهاد کشاورزی و کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستان دهگلان در جهت پیشبرد اهداف برنامه های مذکور برگزار و در این خصوص تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید

 
 
پورتال اخبار