رهبری

بدنه خبر

دیدار صمیمی رئیس دانشگاه با اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی چهارشنبه، 22 اسفند 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاون پژوهش و فن آوری با سرپرست و اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در محل دفتر ریاست ستاد دانشگاه دیدار و لوح برتر کسب شده در جشنواره رازی را به دبیر کمیته اهدا نمود.

به گزارش وبدا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ابتدای این دیدار ضمن تبریک به حاضرین در خصوص موفقیت های اخیر در سطح کشور، گفت: یکی از اهداف کلان دانشگاه، شناسایی، رشد و پرورش پژوهشگران جوان است که در این زمینه کمیته تحقیقات دانشجویی زمینه دستیابی به این هدف مهم را فراهم نموده است.

دکتر سیامک واحدی ضمن تاکید بر لزوم توجه به مقوله پژوهش و نقش آن در توسعه و رشد دانشگاه، تصریح کرد:  کسب مقام اول در بیست و چهارمین جشنواره علوم پزشکی رازی در بین دانشگاههای تیپ سه، بیانگر کیفیت و به روز بودن دانش اساتید و مسئولین حوزه های آموزش و پژوهش در دانشگاه است.

 
 
 

وی پرداختن به پژوهش های کیفی را در زمنیه شناسایی علل ریشه ای بیماری ها و ارائه درمان های موثر و به موقع، ضروری دانست و گفت: روند پرداختن به انواع مختلف پژوهش و نیز شاخص و آمارهای چاپ مقالات پژوهشگران دانشگاه در مجلات معتبر پژوهشی داخلی و بین المللی بسیار امیدوارکننده بوده و گویای پیشرفت این حوزه ها در دانشگاه است.

رئیس دانشگاه رعایت اخلاق در پژوهش را از زمره مهمترین ابعاد تحقیق بیان نمود و افزود: یک محقق خوب، فردی ساعی، با انگیزه، دوستدار مردم، آینده نگر و متواضع است.

گفتنی است کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بیست و چهارمین جشنواره علوم پزشکی رازی در میان دانشگاههای تیپ سه مقام نخست و در میان 70 دانشگاه علوم پزشکی سطح کشور مقام 12 را کسب کرد.

 
پورتال اخبار