رهبری

بدنه خبر

به بهانه هفته منابع طبیعی صورت گرفت پنجشنبه، 23 اسفند 1397
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان، همزمان با هفته منابع طبیعی 7 اصله نهال مثمر با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان، فرمانده ناحیه سپاه وفرمانده قرار گاه پیشرفت وآبادانی در محوطه ستاد شبکه بهداشت کاشته شد.
 
 
 
منبع: روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بیجار
 
پورتال اخبار