رهبری

بدنه خبر

برگزاری مانور بسیج سلامت نوروزی پنجشنبه، 23 اسفند 1397

به مناسب روند اجرای برنامه بسیج سلامت نوروز از تاریخ (97/12/20 لغایت 98/1/20)جلسه برون بخشی و درون بخشی با ادارات سطح شهر و بازرسان بهداشت محیط جهت هماهنگی ، همکاری در برنامه در تاریخ 97/12/20 در سالن اجتماعات شبکه  برگزار گردید در این جلسه  کارشناس مسول بهداشت محیط مرکز بهداشت  ضمن  تشریح  برنامه  بیان نمود علاوه بر کنترل و نظارت بر موادغذایی ، اب ،پسماند ، دخانیات و فاضلاب ، تعداد1300 مرکز مواد غذایی و اماکن عمومی توسط 12 بازرس در قالب 45 اکیپ مجهز به دستگاهای پرتابل مورد پایش قرار خواهد گرفت و همچنین با توجه به گزارش عملکرد بسیج سلامت نوروزی سال گذشته،  با بیان انتظارات و تقاضای همکاری از ادارات سطح شهر جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و تامین سلامت عمومی جامعه و مسافران نوروزی و شرکت در اکیپ های مشترک را داشتند که این جلسه با برگزاری مانور در سطح شهر در راستای اطلاع رسانی عمومی با اولویت انعکاس شکایت بهداشتی به سامانه بهداشت 190 به پایان رسید

 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار