رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه هماهنگی مدیر شبکه بهداشت و درمان با مدیران،مسئولین واحدهای ستادی –درمانی و بهداشتی پنجشنبه، 23 اسفند 1397

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان با توجه به برگزاری اجلاس مدیران دانشگاه بصورت ویدیو کنفرانس و رهنمودهای ریاست محترم دانشگاه و معاونت های محترم ایشان ،روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 جلسه هماهنگی مدیر شبکه بهداشت با حضور مسئول دفتر حراست و کلیه مدیران و مسئولین واحدهای ستادی –درمانی و بهداشتی در رابطه با توجیه کلیه حاضرین در ایام تعطیلات نوروزی ،در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان برگزار گردید.

آقای ایوب غلامی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در این جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین و تبریک 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا در سخنانی بر هماهنگی بین بخشی و بررسی تجهیزات ،ملزومات مصرفی پزشکی،برنامه پرسنل و پزشکان و متخصصین،نظارت روزانه در در ایام تعطیلات نوروز تاکید نمود و توضیحاتی را برای حاضرین بیان کرد.

در ضمن در این جلسه،برای تعدادی از شاخص ها و برنامه ریزی منظم و منسجم در سال 1398 در خصوص با سرلوحه قرار دادن نظارت هرچه بیشتر و صرفه جویی و... نکاتی یادآور گردید.

 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار