رهبری

بدنه خبر

جلسه ی هماهنگی برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی پنجشنبه، 23 اسفند 1397
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان این جلسه در مورخ21/12/97در سالن جلسات شبکه بهداشت دهگلان و با حضور سرکار خانم ارجونی نماینده محترم معاونت اجتماعی دانشگاه و همچنین نمایندگان دیگر ادارات و سازمانهای مربوطه و با حضوردهیاران روستاهای مورد نظر و با ریاست جناب آقای دکتر مرادپوربرگزار گردید.
 
در پایان این جلسه مقرر گردید که تمامی ادارات مربوطه نهایت همکاری را با مرکز بهداشت شهرستان انجام داده تا شاهد خدمت رسانی هرچه بهتر در این اردو به مردم این منطقه باشیم.
 
 

 
 
پورتال اخبار