رهبری

بدنه خبر

آغاز پروژة ملّی دستیابی به نقاط برش ابزار غربالگری تکامل کودکان ASQ3 و ASQSE در استان کردستان سه‌شنبه، 20 فروردین 1398

جمع آوری داده های پروژة ملّی دستیابی به نقاط برش ابزار غربالگری تکامل کودکان ASQ3 و  ASQSEدر شهرستان دیواندره شروع شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن بیان اینکه، سال های ابتدایی کودکی مهم ترین سال های حیات است و تجربیات این سال ها زیر بنای زندگی آینده هر انسانی خواهد بود، گفت: اگربه نیازها و حیطه های تکاملی کودکان در طی این دوران پاسخ مناسبی داده شود، آنها سالم تر بوده، از قدرت تفکر و تعقل بیشتری برخوردار و مهارتهای عاطفی و اجتماعی بهتری خواهند داشت که تکامل ابتدای کودکی شامل حیطه های مختلفی از قبیل شناختی، تکلمی، احساسی، اجتماعی، جسمی، روانی و معنوی می باشد که همگی قویا بر یادگیری ابتدایی و پایه ای فرد، موفقیت تحصیلی، خطر ابتلا به بیماری های جسمی و روانی، مشارکت اقتصادی، نقش اجتماعی شهروندی و سلامت او تاثیر به سزایی خواهند داشت.

  
 
 

دکتر فرزام بیدارپور با تاکید بر اینکه، استفاده از ابزارهای مشخص و مناسب جهت شناسایی کودکانی که دارای مشکل تکاملی هستند، می تواند والدین و پرسنل بهداشتی درمانی را در جهت تشخیص نیازهای این کودکان و اقدام به موقع در جهت رفع مشکلات آنان کمک نماید، افزود: به منظور بومی سازی سؤالات موجود در ابزارهایی که در سطح جوامع مختلف بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد با فرهنگ خانواده های ایرانی، پروژة ملّی دستیابی به نقاط برش ابزار غربالگری تکامل کودکان ASQ3 و  ASQSE در دستور کار اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت قرار گرفت و مقرر شد در 14 شهرستان در سطح کشور از جمله شهرستان دیواندره در استان کردستان به مرحله اجرا درآید.

وی گفت: برای انجام این پروژه در استان کردستان از هشت پرسشگر دارای مدرک کارشناسی به بالاتر در رشته های بهداشتی استفاده خواهد شد، اضافه کرد: این پرسشگران طی برگزاری چهار کارگاه آموزشی و جلسه توجیهی مورد آموزش قرار گرفته و در نهایت یک آزمون پایانی تعیین صلاحیت از آنها به عمل آمد.

معاون بهداشتی دانشگاه گفت: تعداد نمونه های این طرح شامل 840 کودک(420 دختر و 420 پسر) زیر پنج سال است که در ده خوشه شهری و ده خوشه روستایی انجام می گیرد.

گفتنی است پس از هماهنگی های به عمل آمده با ادارات و ارگانهای مختلف، این پروژه از تاریخ 98/1/18 به مدت سه ماه، با مراجعه پرسشگران به درب منازل در نقاط تعیین شده در سطح شهرستان دیواندره، آغاز گردید.

 
پورتال اخبار