رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای مرکز تحقیقات مراقبتهای بالینی " سه‌شنبه، 3 اردیبهشت 1398

" جلسه  شورای مرکز تحقیقات مراقبتهای بالینی "

جلسه شورای مرکز تحقیقات مراقبتهای بالینی درساعت 11 روزدوشنبه 98/02/02 با حضوراعضاء درکلاس 105 دانشکده برگزار گردید. دراین جلسه یک پوروپوزال ارسال شده به مرکز مورد بحث وبررسی قرارگرفت واصلاحات وپیشنهادات لازم ارائه گردید.

 
پورتال اخبار