رهبری

بدنه خبر

برگزاری مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398

مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه در بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره برگزار گردید . طی این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از همکاران شاغل در آزمایشگاه بهداشت و درمان و با اهداء لوح تقدیر از طرف مدیر محترم شبکه به کلیه پرسنل واحدهای زیر مجموعه تقدسز و تشکر بعمل آمد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار