رهبری

بدنه خبر

" دیدار با دانشجویان ترم پنجم پرستاری " یکشنبه، 8 اردیبهشت 1398

" دیدار با دانشجویان ترم پنجم پرستاری "

درادامه دیدار با دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی درتاریخ 98/02/08ساعت 11:30درسالن اجتماعات دانشکده باحضور مسئولین ودانشجویان ترم پنجم پرستاری جلسه ای برگزارگردید. دراین جلسه مسائل ومشکلات آموزشی وکاردربالین توسط دانشجویان مطرح وپاسخهای لازم ازطرف مسئولین ارائه گردید.    

 
 
 
پورتال اخبار