رهبری

بدنه خبر

"کارگاه کنترل عفونت" سه‌شنبه، 10 اردیبهشت 1398

"کارگاه کنترل عفونت"

کارگاه آموزشی کنترل عفونت ویژه دانشجویان ترم سوم پرستاری در تاریخ10/2/1398 ساعت8 صبح   در سالن اجتماعات دانشکده توسط اساتید گروه پرستاری برگزار گردید.دراین کارگاه دانشجویان باساختار کمیته کنترل عفونت ،ایزولاسیون،انواع احتیاطات کنترل عفونت،دستورالعمل تزریقات ایمن ، ،کنترل عفونت در بخشهای ویژه، بهداشت زباله واصول بهداشت محیط بیمارستان آشنا شدند.

 
 
 
پورتال اخبار