رهبری

بدنه خبر

" جلسه درون گروهی پرستاری " جمعه، 13 اردیبهشت 1398

" جلسه درون گروهی پرستاری "     

جلسه درون گروهی پرستاری درمورخ 1398/02/10 ساعت 15:30 با حضور اعضای هیئت علمی گروه پرستاری درسالن اجتماعات دانشکده تشکیل شد . دراین جلسه درمورد بازنگری واحد های دروس کارشناسی ارشد ومطرح نمودن مشکلات کارآموزی بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

 
 
 
پورتال اخبار